THẢI ĐỘC CHĂM SÓC TỲ – VỊ ( DẠ DÀY + TIỂU TRÀNG + ĐẠI TRÀNG + TUYẾN TỤY)

Tỳ vị được coi là gốc hậu thiên. Đây là nguồn sản sinh ra khí [...]