TRỊ LIỆU CHĂM SÓC THẬN, TIỀN LIỆT TUYẾN

Thận nằm ở vị trí gần vùng xương cụt cột sống và vùng xương chậu. [...]